รับทำบัญชีครบวงจร-กัลยกร การบัญชี

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับวางแผนภาษีอากร

    รับวางแผนภาษีอากร กัลยกร การบัญชี บริหารจัดการวางแผนภาษีอย่างองค์รวม เน้นสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าเพื่อต่อยอด และลดภาระภาษีให้เหลือน้อยที่สุดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นนิติบุคลในนามบริษัท หรือบุคคลธรรมดา เราจะนำเสนอกลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจของคุณ ที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาผลกำไรจากธุรกิจของคุณได้มากขึ้น เช่น การวางแผนภาษีนิติบุคคล การลดหย่อนทางภาษีสำหรับบริษัท การทำ Tax Credit การคืนภาษีของบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีกำไรจากทุน การวางแผนภาษีเงินปันผล การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา ก็สามารถวางแผนภาษีอากรได้เช่นกัน เงินได้ รายจ่ายที่ใช้ลดหย่อนภาษี รายได้จากการขายทรัพย์สิน รถ ที่ดิน เงินลงทุนในกองทุน ตราสาร การเตรียมการด้านภาษีมรดก เงินบำนาญ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ความรู้กับลูกค้าในส่วนของกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆที่เพิ่งประกาศใช้ตามกฏหมายอีกด้วย สอบถามข้อมูลติดต่อ : 091-894-1945

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า