รับทำบัญชีครบวงจร-กัลยกร การบัญชี

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับปิดงบการเงิน ปทุมธานี

    รับปิดงบการเงินปทุมธานี บริการเริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี ทำบัญชีรายเดือน การวางแผนกำหนดชำระภาษี ปิดงบการเงิน จนถึง ตรวจสอบงบการเงิน พร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรให้ทันตามเวลากำหนด โดยให้ลูกค้าเสียภาษีน้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด เราได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ตรงด้านการตรวจสอบบัญชี ทำให้มั่นใจได้ว่างานที่ให้บริการจะมีคุณภาพ และได้รับการตรวจสอบอย่างดีที่สุด บริการอย่างจริงใจ ปรึกษาได้ทุกปัญหา เช่น ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ (ภงด.50, ภงด.51, บอจ.5, ส.บช.3) จัดเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อนำส่งงบกับกระทรวงพาณิชย์ สอบถามข้อมูลติดต่อ : 091-894-1945

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า