รับทำบัญชีครบวงจร-กัลยกร การบัญชี

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับทำบัญชีฟรีแลนซ์

    รับทำบัญชีฟรีแลนซ์ ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ที่มีรายได้และกำไร ถ้ารายได้ของฟรีแลนซ์เข้าข่ายรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3), (5), (6), (7), (8) คือ เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ ค่าเช่า วิชาชีพเฉพาะ งานรับเหมา และการทำธุรกิจต่างๆ ทางเรารับทำบัญชีฟรีแลนซ์ รับทำบัญชีอิสระครบวงจร จัดทำแบบพร้อมการยื่นเสียภาษีอากรเช่น แบบ ภงด.1, 3, 53, 51, ภพ.30, ภงด.1ก., บัญชีคุมพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน รับวางระบบบัญชี GL & STOCK หรือ งานบัญชีต้นทุน, บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน ปิดงบประจำเดือน และ ปิดงบประจำปี หรือ อื่นๆ (ถ้ามี) สอบถามข้อมูลติดต่อ : 091-894-1945

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า