รับทำบัญชีครบวงจร-กัลยกร การบัญชี

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับทำบัญชียื่นภาษีประจำเดือน

    รับทำบัญชียื่นภาษีประจำเดือน บริการจัดเตรียมแบบภาษี ชำระภาษี นำส่งกรมสรรพากรรายเดือน ได้แก่ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง ภ.ง.ด.1 ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.พ.36 ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 สอบถามข้อมูลติดต่อ : 091-894-1945

    หมวดหมู่ : บริการทำบัญชี

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า