รับทำบัญชีครบวงจร-กัลยกร การบัญชี

แคตตาล็อกออนไลน์

รับทำบัญชียื่นภาษีประจำปี

หมวดหมู่สินค้า :  บริการทำบัญชี
ตราสินค้า :  Kanyakorn Accounting
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับทำบัญชียื่นภาษีประจำปี

บริการจัดเตรียมภาษี ชำระภาษี ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี ได้แก่

  • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและเตรียมส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50
  • จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น สบ.ช.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ต่อ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
  • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี ภ.ง.ด.1ก
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลติดต่อ : 091-894-1945

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า