รับทำบัญชีครบวงจร-กัลยกร การบัญชี

ใช้มืออาชีพทำบัญชีให้ครบวงจร

ทำบัญชีให้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายบัญชี และภาษีอากรใหม่ สะดวกสบายใจกว่า เจ้าของธุรกิจได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายบัญชีและภาษีอากรจากผู้รู้จริง ปลอดภัยไม่เสี่ยงและประหยัดเงินกว่าเห็นๆ เหลือเวลาไปบริหารกิจการ วางแผนธุรกิจ สร้างยอดขายทำกำไรคุ้มค่าเวลา

ทำบัญชีถูกต้อง ยื่นภาษีตรงเวลา

รับทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีธุรกิจห้างร้าน ทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ทำบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจส่งสินค้าโลจิสติก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ERP Solution อัตราค่าบริการทำบัญชีคิดตามจำนวนเอกสาร ราคาถูกกว่าทำเอง ประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย ทำงานถูกต้องรวดเร็วตรงเวลา บริหารงานอย่างมืออาชีพ

กัลยกรการบัญชี รับทำบัญชีครบวงจร
กัลยกรการบัญชี รับทำบัญชีครบวงจร
ใช้มืออาชีพทำบัญชีให้ครบวงจร

ทำบัญชีให้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายบัญชี และภาษีอากรใหม่ สะดวกสบายใจกว่า เจ้าของธุรกิจได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายบัญชีและภาษีอากรจากผู้รู้จริง ปลอดภัยไม่เสี่ยงและประหยัดเงินกว่าเห็นๆ เหลือเวลาไปบริหารกิจการ วางแผนธุรกิจ สร้างยอดขายทำกำไรคุ้มค่าเวลา

ทำบัญชีถูกต้อง ยื่นภาษีตรงเวลา

รับทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีธุรกิจห้างร้าน ทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ทำบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจส่งสินค้าโลจิสติก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ERP Solution อัตราค่าบริการทำบัญชีคิดตามจำนวนเอกสาร ราคาถูกกว่าทำเอง ประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย ทำงานถูกต้องรวดเร็วตรงเวลา บริหารงานอย่างมืออาชีพ

กัลยกรการบัญชี รับทำบัญชีครบวงจร
กัลยกรการบัญชี รับทำบัญชีครบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยกร การบัญชี

รับทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีธุรกิจห้างร้าน ทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต ทำบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจส่งสินค้าโลจิสติก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ERP Solution อัตราค่าบริการทำบัญชีคิดตามจำนวนเอกสาร ราคาถูกกว่าทำเอง ประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย ทำงานถูกต้องรวดเร็วตรงเวลา บริหารงานอย่างมืออาชีพ

ทำบัญชีเอง ไม่ได้ประหยัดเงินอย่างที่คิด ต้องเสียค่าจ้าง พื้นที่โต๊ะทำงาน อุปกรณ์เครื่องคอม+ซอฟท์แวร์ แล้วยังต้องคอยสอนคอยแก้ปัญหาและคอยตรวจสอบความถูกต้องอีก ไม่รู้ต้องลงทุนและเสียเวลาอีกเท่าไรจึงจะจบ


สอบถามข้อมูลติดต่อ : 091-894-1945

Add Line

QR code line

ให้คำปรึกษากับบริษัทเปิดใหม่

• รับวางระบบงานด้านบัญชี ธุรกิจ SME รายย่อยและธุรกิจรายใหญ่
• รับทำบัญชีรายเดือน ราคาประหยัด
• รับปิดงบการเงิน ตรวจสอบงบการเงิน ปิดงบส่งสรรพากร
• บริการตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีประสบการณ์สูง


 

นำส่งกรมสรรพากรรายเดือน

• ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง ภ.ง.ด.1
• ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
• ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.พ.36
• ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40


 

นำส่งกรมสรรพากรรายปี

• จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและเตรียมส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50
• จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น สบ.ช.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ต่อ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
• จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี ภ.ง.ด.1ก
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94 และอื่นๆ


 

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

1. บุคคลธรรมดา
2. ผู้ถึงแก่ความตาย
3. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
5. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
6. วิสาหกิจชุมชน


ถ้ายังไม่เข้าใจว่าแต่ละข้อคืออะไร ปรึกษาเราได้เลย ทำให้ถูกต้อง ไม่ต้องมาเดือดร้อนในภายหลังอย่างแน่นอน

สอบถามข้อมูลติดต่อ : 091-894-1945

รับทำบัญชีครบวงจร-กัลยกร การบัญชี

เกร็ดน่ารู้ที่หลายคนยังไม่รู้

ที่ดินเจ้าของเสียชีวิตเสียภาษีอย่างไร

Q2 : เจ้าของที่ดินตาย มีผู้จัดการมรดกจะขายที่ดินต้องเสียภาษีในนามใคร
A2 : ต้องเสียภาษีในนามกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง โดยยื่นแบบ ล.ป.10.1 ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รับแปลเอกสาร ถือเป็นเงินได้ประเภทใด

Q8 : รับแปลเอกสาร ถือเป็นเงินได้ประเภทใด
A8 : ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2)

รับงานฟรีแลนซ์ เป็นเงินได้ประเภทใด

Q7 : รับงานฟรีแลนซ์ ถือเป็นเงินได้ประเภทใด
A7 : ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2)

เงินเดือนหักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือไม่

Q3 : เงินเดือนหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้หรือไม่
A3 : เงินได้ตามมาตรา 40(1) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้วิธีเดียว